Инокс ф40 и ф18

Неръждаем парапет съставен от тръба Ф 40, за ръкохватка и тръба Ф 16 за колона, захваната за повърхността посредством химически анкер.