Парапетите – Парапети от нова ера

Алуминиев парапет с 1 струна